www.nlsc.ac.th

ประชาสัมพันธ์

"พี่ น้อง ผูกพัน รักกัน @นาหลวง" ครูศิริพร นาคนวล ครูชำนาญการพิเศษ ครูระดมพล สาทิพย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูอมร นิตย์ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนนาหลวง

นักเรียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC 2021 Online

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนนาหลวง ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถ ขอเอกสารปพ 1 และปพ 7 โดยส่งคำร้อง ผ่านช่องทาง Google form ได้จากลิงค์ด้านล่าง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธีราพร ภู่เสม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

ประกาศรายชื่อ นักเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564

#รายงานตัวและมอบตัววันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น ถึง 16.30 น

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ