www.nlsc.ac.th

ประชาสัมพันธ์

กทม.เปิดเรียน 14 มิถุนายน 2564 โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียนในรูปแบบ 4 ON

เลือนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

โรงเรียนนาหลวง ขอชื่นชม และขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

ประกาศรายชื่อ นักเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564

#รายงานตัวและมอบตัววันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น ถึง 16.30 น

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ