www.nlsc.ac.th

ข้อมูลโรงเรียน

  วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 

ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนนาหลวงมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมนำวิชา จรรยางาม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เด่นดนตรี กีฬา งามตามนาฏศิลป์

 

   ปรัชญาโรงเรียน     

 

ความรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตสดใส

 

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ร่าเริง สดใส

 

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  ทใ

 

ดนตรี - กีฬา

 

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน .

ชื่อย่อของโรงเรียนนาหลวงอยู่ใต้มงกุฎที่เปล่งรัศมีไปรอบทิศความหมาย นล. หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนนาหลวง มงกุฎที่เปล่งรัศมีมีประกายเจิดจ้า หมายถึง พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระเมตตามอบการศึกษา ซึ่งเป็น แสงสว่างแห่งชีวิตแก่ทุกคน

 

  สีประจำโรงเรียน .

 

น้ำเงิน – ขาว

 

สีน้ำเงิน   หมายถึง  พลังสามัคคี ความหนักแน่น

สีขาว     หมายถึง  การให้การศึกษาที่บริสุทธิ์ ของผู้ให้และผู้รับ

 

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน .

 

 

 

 

 

ดอกราชพฤกษ์ หรือ คูน เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนนาหลวง

 

 

  อักษรย่อของโรงเรียน          

      ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      

ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 

    สิ่งสักการะประจำโรงเรียน 

 

 

 

หลวงพ่อโสธรจำลอง

 

 

 

หลวงปู่เทพชัยมงคล

 

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ