HOME WEBBOARD GUESTBOOK DOWNLOAD CONTACT WEBMASTER
ปรัชญาของโรงเรียน  :  ความรู้คู่คุณธรรม   นำชีวิตสดใส
 
  Welcome to Naluang School :>
 


 
ชื่อ-สกุล
ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์
 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
ภูมิลำเนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
 
สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Management Science (DMS) Technological University of the Philippines สาขาวิทยาการจัดการ
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
47 ซอยเพชรเกษม 74 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 
ความสามารถพิเศษ
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด , อาจารย์พิเศษ
 
E-mail
 
เบอร์โทรศัพท์
08-1700-6968  
ดำรงตำแหน่ง
1 พฤศิจกายน 2554  
     
 
ชื่อ-สกุล
นางสาวรักษา หัตถาภรณี
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
 
ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
8/37 ถนนประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140  
ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์  
E-mail
hraksa@hotmail.com  
เบอร์โทรศัพท์
08-50597212  
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2554  
     
 
ชื่อ-สกุล
นายนิติศักดิ์ เจือจันทร์
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดสุรินทร์  
สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
50/152 หมูบ้านสิรินดา ซอยบางกระดี่ 34 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
ความสามารถพิเศษ
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์  
E-mail
noetoesoe@hotmail.com  
เบอร์โทรศัพท์
   
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2554  
     
 
ชื่อ-สกุล
นายอำนาจ ปาละพันธุ์
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ภูมิลำเนาเดิม
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
83/12-13 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
ความสามารถพิเศษ
กีฬา (กอล์ฟ) . ตัดสินกีฬา
 
E-mail
 
เบอร์โทรศัพท์
08-0599-7995  
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน 2552  
     
 
ชื่อ-สกุล
นางวงศ์สว่าง สุภาวงศ์
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารบุคคล
 
ภูมิลำเนาเดิม
กรุงเทพมหานคร
 
สำเร็จการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
80/262 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
 
ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์
 
E-mail
 
เบอร์โทรศัพท์
08-6896-0127  
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2554  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนนาหลวง
379/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ / FAX  0-2427-5630

webmaster@nlsc.ac.th / kanapod@msn.com